Očkování - jak se chovat před očkováním a po očkování:

Očkování je výkon,při kterém je tělo kontaktováno s očkovací látkou za účelem vytvoření protilátek proti nemoci,na kterou je očkovací látka určená.

To znamená,že tělo prochází po očkování určitým procesem aktivace imunitního systému,který se vlastně podobá nemoci.O přirozenosti tohoto procesu se nyní nechci rozepisovat.Chci pouze ozřejmit,že po očkování by dítě,ale i dospělý člověk měl udržovat tělo v klidovém režimu.

To znamená,že v den očkování a nejméně 2 - 4 u neživých očkovacích látek doporučuji režim bez velkých fyzických výkonů,chránit se před jinou možnou infekcí,např. omezením pohybu v prostoru,kde se nachází více lidí.

U očkování živých je tato doba delší - 2 - 4 týdny.

Bezprostředně po očkování by každý,komu byla podána očkovací látka měl setrvat cca 20 - 30 min. v blízkosti lékaře.

Nežádoucí účinky

- nevolnost a kolaps po očkování

- alergická reakce - místní nebo celková -nejčastěji zarudnutí v místě vpichu nebo dechové potíže - může se jednat o reakci

na vakcínu nebo i na použitou desinfekci apod.

Místní reakce - podáme při otoku např. Zodac nebo Dithiaden,natřeme polysanem.Chladíme.

Celkové reakce musí zhodnotit lékař.

- zvýšená teplota nebo horečka - teplotu do 38 nesrážíme, nad 38 podáme Paralen nebo Nurofen,horečka trvá většinou 24

hod,při delším trvání vyhledat lékaře.

- změna chování a ovlivnění vývoje - vše hlásit!!!